Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Voimassa 1.1.2020 alkaen
Päivitetty 1.4.2022

REKISTERINPITÄJÄ

Maarit Kemppinen tmi
Y-tunnus 1931225-8
Tähkäpääntie 4
45120 Kouvola

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Maarit Kemppinen, Tähkäpääntie 4, 45120 Kouvola
maarit.kemppinen@yahoo.com

REKISTERIN NIMI

Maarit Kemppinen tmi asiakasrekisteri ja sähköpostilista (jäljempänä rekisteri)

REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT

www.maaritkemppinen.fi


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin kerätään Maarit Kemppinen tmi:n (jäljempänä Yritys) asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut
voidaan tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakkuuden
hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Keräämme sinua koskevia tietoja vain sinulta itseltäsi.


REKISTERIIN TALLENTTAVAT TIEDOT

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat tiedot:
– Etunimi
– Sukunimi
– Syntymävuosi (hoitoasiakkaat)
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite
– Puhelinnumero
– Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot
– Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana
– Tiedot ostetuista palveluista, tilauksista ja tuotteista
Sähköpostilistalle liittynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin
kautta (unsubscribe tai poistu listalta).


REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, kun hän ostaa Yrityksen palveluita, luo asiakastilin,
tekee tilauksen, liittyy sähköpostilistalle tai muulla tavoin luovuttaa yritykselle itsestään henkilötietoja mm.
asiakastietolomakkeella (hoitoon tulevat asiakkaat), www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse,
sosiaalisen median palvelujen kautta, tapahtumista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.Lisäksi yritys voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua
käyttäjädataa. Yrityksemme varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillaan evästeitä.


HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta Yrityksen ulkopuolelle. Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa
tilanteissa lainsäädäntöä.
Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella olevalle Mailchimp sähköpostimarkkinointialustalle. Mailchimp on sitoutunut
EU:n Privacy Shield standardiin


REKISTERIN SUOJAUS

Yritys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin
ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin
manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. Yritys huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään asianmukaisesti, kun sitä ei enää tarvita.


TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilökohtaisia tietojasi säilytetään vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut
käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa
asetettujen velvollisuuksien, kuten terveydenhuollon, kirjanpidon ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden
toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.


TARKASTUSOIKEUS (Henkilötietolaki 26 ½)

Suoramarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa mitä
häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna osoitteella: Maarit Kemppinen, Tähkäpääntie 4, 45120 Kouvola.
Jos tiedoissa on virheitä, oikaisupyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.


MUUT OIKEUDET

Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset
velvoitteensa. Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan,
poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia,
puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Asiakkailla on oikeus kieltää Yritystä käsittelemästä häntä
koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.


MIHIN VOI OTTAA YHTEYTTÄ?

Tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä
maarit.kemppinen@yahoo.com